professional mutawwif development

diploma mutawwif professional & muslim tour leader

“Diploma Mutawwif Professional & Muslim Tour Leader” atau dikenali sebagai “Diploma Kemahiran Pengurusan Mutawwif Umrah dan Ziarah  ini merupakan diploma yang pertama diwujudkan di Malaysia bagi mengiktiraf kerjaya mutawwif di peringkat pendidikan negara. Modul yang dihasilkan adalah fokus kepada kualiti dan keperluan khusus dari Industri Umrah dan Pelancongan Islam di Malaysia. Modul yang dirangka bukan sahaja merangkumi aspek bimbingan Ibadah Umrah semata-mata, malah juga menekankan aspek pelancongan, pemasaran, pengurusan, perniagaan, dan pembangunan sahsiah diri. Hal ini dapat memberikan kesediaan yang mantap bagi pelajar dalam memegang jawatan sebagai Mutawwif Professional dan Muslim Tour Leaders.

Kampus Pengajian

UiTM CAWANGAN SARAWAK

Kemasukan pertama Januari 2021 bagi pengajian Diploma Kemahiran Pengurusan Mutawwif Umrah dan Ziarah akan ditempatkan di Universiti Teknologi Mara (UiTM) Sarawak Kampus Samarahan 2. Mod pembelajaran bagi pengajian diploma ini adalah sepenuh masa dan tempoh pembelajaran adalah selama 2 tahun. 

sijil pentauliahan

JABATAN PEMBANGUNAN KEMAHIRAN

Diploma Kemahiran Pengurusan Mutawwif Umrah dan Ziarah akan ditauliahkan dan dikeluarkan oleh kerajaan Malaysia melalui Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) di bawah Kementerian Sumber Manusia (KSM). Graduan yang menepati semua syarat dan keperluan yang digariskan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) layak untuk mendapat pentauliahan ini. 

DIPLOMA MUTAWWIF PROFESSIONAL & MUSLIM TOUR LEADER

DIPLOMA KEMAHIRAN PENGURUSAN MUTAWWIF UMRAH DAN ZIARAH

KELEBIHAN PENGAJIAN

PERTAMA DI DUNIA

Diploma ini merupakan diploma yang pertama di Malaysia malah di dunia.

IBADAH UMRAH

Pelajar akan melakukan projek akhir di Mekah dan Madinah.

tour leader

Mengetuai rombongan pelancongan ke serata dunia. 

latihan industri

Pelajar akan menjalani latihan industri di agensi pelancongan.

peluang pekerjaan

Peluang pekerjaan yang tinggi pada masa akan datang.

kemudahan asrama

Kemudahan asrama tidak termasuk dalam yuran pengajian. 
*tertakluk pada terma dan syarat

bantuan pembiayaan

Bantuan Pembiayaan Pendidikan dan PTPK
*tertakluk pada terma dan syarat

DIPLOMA MUTAWWIF PROFESSIONAL & MUSLIM TOUR LEADER

KEMASUKAN PERTAMA JANUARI 2021
UiTM CAWANGAN SARAWAK

0
Pelajar telah berdaftar
0
Pelajar sedang disaring
0
Pelajar yang telah layak

praktikal dan teori

Pengajian Diploma Kemahiran Pengurusan Mutawwif Umrah dan ZIarah yang dikeluarkan oleh Professional Mutawwif Development (PMD) ini berasaskan 60% praktikal dan 40% teori.

DIPLOMA KEMAHIRAN PENGURUSAN MUTAWWIF UMRAH DAN ZIARAH

PELUANG PEKERJAAN

MUTAWWIF PROFESSIONAL

MUSLIM TOUR LEADER

PENGURUS OPERASI UMRAH DAN PELANCONGAN

PENGURUS AGENSI DAN PELANCONGAN

PEGAWAI OPERASI UMRAH DAN PELANCONGAN

TENAGA PENGAJAR

DIPLOMA MUTAWWIF PROFESSIONAL & MUSLIM TOUR LEADER

KEMASUKAN PERTAMA JANUARI 2020
UiTM CAWANGAN SARAWAK

Hubungi Kami

Masukkan maklumat anda untuk kami hubungi anda melalui email atau dalam talian

Scan QrCode di atas atau kilik pada icon whatasapp untuk menghubungi kami melalui aplikasi whatsapp secara terus menerus.